Životní styl a cíle..

17. září 2013 v 15:26 | Bonnie Melone |  ♥ Lifestyle
Vybíráme si životní styl a cíle podle toho jací jsme, nebo podle svého rozumu a zdravého uvážení? Tahle otázka neexistuje. Protože právě to je to, co si vybíráme. Vítezí v životě volnomyšlenkářství, nebo linkování? A neměli bychom si vzít od každého něco?

Život jako z románu.. Narodit se, mít šťastné dětství, vystudovat, milovat, mít skvělou práci, založit rodinu, zemřít s dobrým pocitem.. Vzhledem k individualitě lidí se nikdy nedalo, a nedá předpokládat, že by takový život vyhovoval všem. Chceme víc. Víc zážitků, víc adrenalinu.. Mnozí z nás si celý koloběh života přehazují podle svého. Já se ale ptám, co je to, co chceme všichni? Zemřít s pocitem, že jsme stihli vše, co jsme kdy chtěli? A jde to vůbec?
Někdo tvrdí, že život je o tom, užívat si každou chvíli už od narození, neřešit problémy, nežít budoucností, ale přítomností a tak dál. Někdo tvrdí, že dřív než si začneme užívat, si musíme vytvořit zázemí pro to, abychom si jednou užívat vůbec mohli. Ale co je pravda? Měli bychom ztratit určitou část svého života budováním dobrého zázemí pro život, a zbytek dožít ve spokojenosti, štěstí a možná blahobytu, a nebo je lepší žít každou vteřinou svoje sny až do konce, bez ohledu na to jak to s námi jednou skončí? Uvažuji nad tím, jak by se tyto dvě věci dali spojit dohromady a vytvořit bohatý život podporovaný životními jistotami.. To co zachraňuje náš pocit žití jsou snad záliby? Přátelé? Rodina? U některých šťastlivců je to práce. Nebo je snad lepší dívat se na to z té druhé strany? Zachraňovat svou budoucnost v bezstarostném životě díky ... díky čemu? Došla jsem k názoru, že je vždy lepší žít naplno, ale zodpovědně. Protože i když budujete svou budoucnost, záleží vám na škole a práci, pracujete na sobě.. Vždy se večer můžete sebrat, a dopřát si něco speciálního.. Přátelé, zážitky, vaše zájmy, ... Tohle všechno tu bude i během toho, co pracujete na tom, aby byl váš život lepší. Ale když se rozhodnete na všechno s*át kvůli tomu, že si myslíte, že by vám něco uteklo, tak nikdy už nebudete mít tak čerstvé, a dostupné příležitosti k tomu, mít všechno. Stejně tak jako lidé, i každý cíl a způsob života má kostlivce ve skříni. Jde jen o to, aby nikdy nebyl zrovna v té, do které si chcete uložit ty nejdražší svetry...

S láskou, B.

Upřímně doufám, že se mě nikdo nebude ptát, co to má společného se svetry...


Jannette text.
We choose a lifestyle and goals depending on who they are , or at its discretion and common sense ? This issue does not exist. Because that is what we choose . Winner in the life of libertinism , or linking ? And we should not take something from each ?

Life as a novel .. Born to have a happy childhood , graduate , love , have a great job , raise a family , to die with a good feeling .. Due to the individuality of people never had , and can not be assumed that such a life would suit everyone. We want more . More experience , more adrenaline .. Many of us toss the entire life cycle of their own. But I 'm asking you is what we all want ? Die with the feeling that we managed everything we ever wanted ? And is it even possible ?
Some say that life is about enjoying every moment from birth, not to solve problems , not to live the future , but the present and so on. Some say that before we start to take , we need to create a base for us to enjoy one ever could. But what is the truth? We lose a part of his life building a good base for life , and the rest live in contentment, happiness and prosperity possible , or it is better to live every second of my dreams until the end , no matter how it is with us ever end? I'm thinking about it, how these two things put together and combine to create a rich life supported certainties of life .. What saves our sense of living are perhaps hobbies ? Friends ? Family ? For some lucky people 's work . Or is it better to look at it from the other side ? Salvaging your future in a carefree life thanks ... thanks to what? I came to the conclusion that it is always better to live fully , but responsibly . Because even if you are building your future will depend on the school and work , work on yourself .. Always in the evening you can muster , and indulge in something special .. Friends , experiences, your interests ... All of this will be here during what is working to make your life better . But when you decide on everything with * AT because you think that you missed something , so I'll never be as fresh and affordable opportunity to have it all. Just like people , and each target and way of life has skeletons in the closet . It's just that nobody just then , do you want to save those expensive sweaters ...

Love, B.

I sincerely hope that no one will ask me what that has to do with sweaters ...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sarushef sarushef | Web | 17. září 2013 v 15:42 | Reagovat

To je krasne napsane. Pravda.

2 mojetemnejsistranka mojetemnejsistranka | 17. září 2013 v 17:29 | Reagovat

Pěkný článek, zajímavá myšlenka. Zas jedna z těch nezodpověditelných :)
To je složité, no.. každý na to kouká jinak a žádná odpověď vlastně není špatná (ani správná asi). Každý způsob a styl života má nějaké plusy a minusy, důležité je najít si pro sebe sama nějaký ideální kompromis. Myslím, že každý by měl mít možnost žít tak, aby jeho poslední myšlenka byla "zvolil jsem si cestu a stálo to za to".
Já jsem spíš ten "volnomyšlenkářský typ", aspoň se o to snažím - nehořekovat nad tím, co by kdyby, a nevyhlížet do budoucnosti s úzkostí. Neřešit zbytečně do hloubky, co bylo a co bude. Je to (aspoň pro mě) snad jediný způsob, jak nebýt neustále v depresi ;)

3 Choi Mari Choi Mari | Web | 17. září 2013 v 18:32 | Reagovat

Já se snažím žít tak, abych nelitovala. Jsou věci, kterých jsem dřív litovala, ale teď jsem ráda, že se staly nebo naopak nestali. A pak jsou věci, kterých pořád lituji. A tak se snažím už takové věci nedělat.
Ale rozhodně souhlasím s tebou, že nejde si jen užívat. Chce to žít svobodně ale s jistou dávkou zodpovědnosti.
Nejdůležitější ale pro mě je, být spokojený sám se sebou. Když se sebou člověk není spokojený, asi je něco špatně.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama